Biografie

Joost van den Vondel (1587 – 1679) was een Nederlands dichter en toneelschrijver. Tot Van den Vondels bekendste toneelwerken horen zijn stukken Gijsbrecht van Aemstel, een stuk dat door de predikanten aanvankelijk verboden werd: het zou Roomse sympathieën bevatten, en Lucifer, een stuk van buitengewone kracht.

Toneelwerk

• Het Pascha ofte de Verlossing Israels uit Egypten [1] (1610)

• Hiërusalem verwoest [2] (1620)

• Palamedes oft Vermoorde Onnooselheijd [3] (1625)

• De Amsteldamse Hecuba [4] (1626)

• Jozef of Sofompaneas (1635)

• Gijsbrecht van Aemstel (1637)

• Maeghden (1639)

• Gebroeders (1640)

• Joseph in Dothan (1640)

• Joseph in Egypten (1640)

• Peter en Pauwels (1641)

• Maria Stuart of Gemartelde Majesteit (1646)

• Leeuwendalers, lantspel (1647)

• Salomon (1648)

• Lucifer [5] (1654)

• Salmoneus (1657)

• Jefta of Offerbelofte (1659)

• David in Ballingschap (1660)

• David hersteld (1660)

• Samson of Heilige wraak (1660)

• Adonias of Rampsalighe kroonzucht (1661)

• Batavische gebroeders of Onderdruckte vryheit (1663)

• Faëton of Reuckeloze stoutheit (1663)

• Adam in Ballingschap of Aller treurspelen Treurspel (1664)

• Zunchin of Ondergang der Sineesche heerschappije (1667)

• Noah of Ondergang der eerste wereld (1667)