Studeerde af aan de Mime Opleiding van de Theaterschool te Amsterdam. Via een lange omweg kwam Boukje bij de mime. Zo studeerde ze een jaar Geneeskunde, een jaar Geschiedenis, volgende ze twee jaar een particuliere opleiding voor theater, waarna ze op de acteursopleiding van Theaterschool in Amsterdam kwam. Ze vond hier echter niet waar ze naar opzoek was. Ze haakte af bij de saaie monologen, begreep de regisseur niet en voelde de noodzaak niet. Ze ontdekte dat ze zich niet bezig wilde houden met ‘doen-als-of’ maar met wat zich in het hier en nu afspeelt. Al gauw ontwikkelde ze bij de mimeopleiding een eigen ‘handtekening’. Zo kun je zeggen dat bijna elke voorstelling die ze maakt een bijzondere opening kent, een korte maar belangrijke fase waarin het publiek de overgang maakt van de alledaagse wereld naar de wereld van de voorstelling. Daarnaast maakt ze gebruik van sobere theatrale middelen, waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor haar vaste ontwerper Theun Mosk. Typerend zijn verder de experimenten met de ruimte en publieksopstelling en het belang van de individuele, fysieke ervaring van de toeschouwer. Nadat ze als maker bij verschillende gezelschappen en organisaties (o.a. Veenfabriek, Hetveemtheater, Korzo en BonteHond) werkte, werd zij in 2008 artistiek leider van haar eigen gezelschap Schweigman&.