De Nieuwe Toneelbibliotheek

Boekjeslijst
login | registreren?
toon laatste nieuws
Nieuws

CROWDFUNDING: Help mee met het uitgeven van vijf nieuwe Noorse vertalingen voor Ferske Norske

english version - down bellow

Ferske Norske
Ferske Norske (Verse Noren) is een project dat het Nederlandse publiek kennis wil laten maken met de Noorse toneelschrijfcultuur van nu. Nederland en Noorwegen hebben van oudsher veel gemeen: op allerlei fronten heeft onze geschiedenis meer overeenkomsten dan verschillen. Noorse toneelstukken becommentariëren dezelfde kwesties als bij ons spelen, maar op een niet-Nederlandse manier.

Helaas zijn deze teksten nog volkomen onbekend in Nederland. Daarom heeft een team van ervaren toneelvertalers voor Ferske Norske zes toneelstukken vertaald van vijf hedendaagse Noorse schrijvers; en is er een bundel samengesteld met relevante artikelen door Noorse en Nederlandse experts. De reeks zal zowel als set als in losse delen verschijnen bij uitgeverij De Nieuwe Toneelbibliotheek.

Minifestival
Op maandag 22 mei presenteren we deze zes boekjes tijdens het minifestival Ferske Norske in theater Bellevue in Amsterdam. ’s Middags is er een inhoudelijk programma gericht op theatermakers en ’s avonds lezen acteurs van vijf bekende Nederlandse gezelschappen geregisseerde scènes uit de toneelstukken, in bijzijn van de auteurs.

Gat in de begroting
Ondanks het feit dat dit projectplan een laaiend enthousiast rapport kreeg van de experts van Creative Europe (dat de helft van de totale kosten voor zijn rekening neemt) en dat de Noorse overheid het project ook warm steunt, blijven de Nederlandse fondsen ver achter. Daarom vragen wij via deze weg om uw financiële steun. Alle beetjes helpen.

Tegenprestatie
Wij doen dat niet via een bureau, dat een percentage opeist en bovendien verlangt dat we van alles verzinnen om donateurs te lokken. Het spijt ons, maar we zijn fulltime bezig met de voorbereidingen voor de publicatie en het festival, en alle opbrengsten komen ten bate van het project. We bieden alleen onze oprechte, hele grote dank. En het warme gevoel dat er mede dankzij u een set mooie, zorgvuldig uitgegeven en goed vertaalde nieuwe toneelteksten voor iedereen in Nederland beschikbaar komt; plus een uniek klein festival op 22 mei In Amsterdam. Waar u uiteraard van harte welkom bent.

Wat we wel kunnen doen: van iedereen die meer dan 20 euro overmaakt zullen we de naam vermelden op een ‘met grote dank aan’-lijst achterin het boekje met de artikelen. Als klein blijk van dank, en als bewijs voor uw vrienden dat u echt een praktiserend filantroop bent.

Wat kunt u doen?
Als u het project wilt helpen kunt u uw bijdrage overmaken op het rekeningnummer van
De Nieuwe Toneelbibliotheek in Amsterdam: NL19 INGB 00048 82270 o.v.v. ‘Crowdfunding Ferske Norske’, en eventueel de naam of namen die u vermeld wilt hebben op de danklijst.

Mede namens De Nieuwe Toneelbibliotheek,

Maaike van Rijn
toneelvertaler

https://www.facebook.com/ferskenorske/?notif_t=fbpage_fan_invite&notif_id=1490017155584314


Aan Ferske Norske wordt actief meegewerkt door onder meer Het Nationale Theater, Theater Utrecht, Toneelschuur producties, De Toneelmakerij, Toneelgroep Oostpool, Theater Bellevue Amsterdam, Mugmetdegoudentand, Gerardjan Rijnders, Tom Kleijn, Oscar Kocken, Simon van den Berg, Vincent Kouters - en vele anderen.

 

ENGLISH VERSION

Ferske Norske
The project Ferkse Norske (‘Fresh Norwegians’) aims to introduce contemporary Norwegian playwriting to Dutch audiences. The Netherlands and Norway have always had a lot in common: our histories agree in many more ways than they differ. Norwegian playwrights comment the same issues we know at home, but in an intriguingly non-Dutch way. Unfortunately, contemporary Norwegian drama is virtually unknown in the Netherlands, which is why a team of experienced drama translators is translating six new plays for Ferske Norske; and a collection of articles is being written by Dutch and Norwegian experts. Plays and articles are to be published, both as a set and as individual books, at publishing house De Nieuwe Toneelbibliotheek (‘The New Theatre Library’) in Amsterdam.

Mini festival
On Monday May 22, 2017, we will present these books during the mini festival Ferske Norske, at Bellevue Theatre, Amsterdam. The afternoon will consist of a seminar-like program for theatre professionals; in the evening, actors from five well-known Dutch theatre companies will read directed scenes from the translated plays, in attention of the playwrights.

Hole in budget
Even though this project got a very favourable review from the experts of Creative Europe – which will be funding half our total budget – and the Norwegian state also contributed
its share, the Dutch Funds mostly declined, unfortunately leaving us with a hole in our budget. That is why we ask for your financial support by this route. Every little bit counts.

In return
We won’t work with a crowdfunding agency that will not only claim a percentage, but also oblige us to organize all kind of PR-events to draw sponsors. We are truly sorry, but we’re working fulltime to prepare the publications and the festival. Besides, we want each and every contribution to aid the project. We can only offer you our sincere thanks, and the warm feeling that you’ll help realize the publishing of a carefully edited set of new Norwegian dramatic literature in a quality Dutch translation. Plus a unique tiny festival on the 22nd of May, at which you are most welcome, of course.

What we can offer you: in the back of the collection of articles, we’ll publish a thank-you list containing the name of everyone contributing over € 20,- (NOK 182); as a small token of our large gratitude – and so you can show your friends you really are a practising philanthropist.

What can you do?
If you want to aid this project and our effort, please transfer your donation to the bank account of De Nieuwe Toneelbibliotheek, Amsterdam, (IBAN: NL19 INGB 00048 82270) with a reference to ‘ferske norske’ and, if applicable, the name or names you’d like mentioned on our thank-you list.

On behalf of De Nieuwe Toneelbibliotheek, with sincere thanks,

Maaike van Rijn
drama translator

Ferske Norske is actively contributed to by Het Nationale Theater, Theater Utrecht, Toneelschuur producties, De Toneelmakerij, Toneelgroep Oostpool, Bellevue Theatre Amsterdam, Dramatikkens Hus Oslo, Dramatikerforbunde Oslot, The Norwegian embassy in The Hague, Gerardjan Rijnders, Therese Bjørneboe, Øystein Stene, Victoria Meirik, Maren Bjørseth – and many, many others.

Uitgelicht

Bijzondere nieuwe [tiende tekst bij DNTB] tekst van Rik van den Bos

inkijken bestellen

Rik van den Bos schreef voor Theater Rotterdam een bijzondere monoloog voor Gijs Naber waarin hij het leven overdenkt.

Ze zeggen dat de cirkel een uitvinding van de mens is. Dat niets in de natuur perfect rond is. Dat dat zo lijkt, maar dat het dan alweer de mens is die het rondmaakt in zijn hoofd. Die de mankementen en schoonheidsfoutjes corrigeert. Wij kijken blijkbaar met een liefdevolle blik.

Het is vreemd dat we veel meer tijd vergeten dan dat we kunnen onthouden. En dat hoe ouder we worden en hoe meer tijd we met ons mee torsen, hoe slechter ons geheugen wordt.

Je denkt het allemaal mooi voor elkaar te hebben. Maar er hoeft maar dít te gebeuren en alles staat op zijn kop. Elke dag staat alles op het spel. Het is maar goed dat we dat vergeten.

Mensen zijn welwillend.
Toch vertonen ze vaak aanstootgevend gedrag zonder dat ze het zelf weten.
De meeste mensen denken dat ze iets moeten doen, dat ze iets met je moeten delen vanuit hun eigen ervaring, ze lijken vergeten dat het soms al genoeg is om gewoon kalm ademend naast je te staan en een hand op je schouder te leggen, zonder daarbij extra informatie in je oor te druppelen.

Tekst over schuld en vergeving van Rebekka de Wit en Tijdelijke Samenscholing

inkijken bestellen

Stefan Hertmans: verzamelde essays: Het zwijgen van de tragedie

De beschouwingen in Het zwijgen van de tragedie zijn de neerslag van ruim tien jaar lezen en schrijven over de tragedie en haar weerbarstige actualiteit, die ook centraal staat in Hertmans’ eigen teksten. In zijn eerste essays vraagt Hermans zich af wat laat-Romantische dichters bedoelen met het ‘onzegbare’ en staat daarbij stil bij tragische dichters als Jacob Lenz, Friedrich Hölderlin en Paul Celan, die vervielen in waanzin of zelfmoord. Maar de auteur buigt zich vooral ook over de erfenis van de Griekse tragedie en de vraag waarom het voor ons, ondanks de tragische gebeurtenissen van deze tijd, niet meer mogelijk is om een tragedie te schrijven.

'Antigone, in Sofokles' gelijknamige tragedie, was het 'body politic', het voorwerp van politiek denken, omdat ze de oude wet van familiebanden boven de kille Wet van koning Kreoon stelde – ze wou haar broer Polyneikes begraven, die als staatsvijand volgens Kreoon niet mocht begraven worden. De koningsdochter werd, door haar verzet tegen de kille wet, een outcast, zelfs een crimineel. Van ‘hypsipolis’ – hoog in aanzien in de stadsstaat – werd ze ‘apolis’ – staatloos, een no-body. Zo kon ze ook moeiteloos tot de dood veroordeeld worden: ze werd eerst gediffameerd voor haar verzet, daarna kon ze straffeloos in een grot worden gestopt als een dier. Antigone kwam op voor het ‘menselijk’ recht, de empathie; Kreoon voor de staatsorde. Het heeft geen zin dat we een kant kiezen, stelde Hegel in de Filosofie van het Recht, omdat beiden een visie op de wet uitdrukken. Eerder is er sprake van een mogelijke dialectiek tussen deze twee opvattingen: is de wet er voor de mens, of is de mens er om de Wet te gehoorzamen?
Antigone werd aldus het politiek lichaam: het lot van het gezag van de Wet hing plots van haar af. Het is dat politiek lichaam dat vandaag aan de poorten van Europa verkleumt en doodvriest. Een Europa dat zich op zijn Europese waarden beroept om de 'kille' wet te stellen tegenover de menselijke wet – terwijl juist deze Griekse tragedie aantoont dat het oer-Europees is om over de rol van het politieke lichaam te denken op dialectische wijze. De hedendaagse vluchteling is, vanuit Sofokles gezien, het ‘antigonaal lichaam’ - het lichaam dat ‘apolis’ is maar de fundamentele vraag naar de zin van de Wet stelt. Daarom is het ‘apolitiek’ lichaam juist het politiek lichaam par excellence. No-body is the body politic, met andere woorden. Zo leert Sofokles ons iets fundamenteels over democratie en moraal.'

http://www.debezigebij.nl/boeken/het-zwijgen-van-de-tragedie/

De Iedereen Erik Bindervoets vertaling/bewerking van Elckerlijc uitgegeven door De Harmonie

De Iedereen is de vertaling/bewerking van de bekende vijftiende-eeuwse Elckerlijc, Den Spyeghel der Salicheyt van Elckerlijc – Hoe dat elckerlijc mensche wert ghedaecht Gode Rekeninghe te doen.

 

Info