Josine A. Simons-Mees
Van Hoogten en Vlakten

Mevrouw Heerman woont in het vlakke Nederland met haar kinderen Elze en Henri, getalenteerde jongvolwassenen met een fijnbesnaarde inborst. Zij krijgen bezoek van Dick, een robuuste jongeman die armoedig opgroeide in de Verenigde Staten en zich daar opwerkte tot uitvinder van vliegmachines. Samen verwachten zij de komst van Frieda, het nichtje van Elze en Henri dat hoog in de Alpen opgroeide. Frieda blijkt, net als Dick, een heel andere visie op het leven te hebben dan de Heermans. Allen worden geconfronteerd met afwijkende opvattingen over cultuur en natuur, armoede en rijkdom, en met hoe liefde, kameraadschap en solidariteit ook door tegenstellingen heen een weg moeten zien te vinden.
  • #619
  • 2021
  • NL
  • €12.50
Isbn: 978-94-6076-619-0
    Filters:
  • Toneeltekst (groen)

Over de schrijver

Josine A. Simons-Mees Josine A. Simons-Mees (Rotterdam, 1863-1948) was toneelschrijver. Ze was in de eerste helft van de twintigste eeuw bijna de enige Nederlandse vrouwelijke auteur die zich uitsluitend richtte op het schrijven van drama. De invloed van Ibsen en Björnson zijn in haar werk – en dat van tijdgenoten– duidelijk zichtbaar. meer info over de schrijver