Jan Jacob Slauerhoff
Jan Pieterz. Coen

De geschiedenis van Sara Specx, staatsjuffer bij het hof van Coen, en de vaandrig Cortenhoeff. Coen, die hun verhouding als onzedelijk beschouwde, liet Cortenhoeff terechtstellen en Sara geselen. Na de terugkeer van Jacques Specx, lid van de raad van Indië en vader van Sara, trekt deze zich het lot van zijn dochter aan en weigert aan het avondmaal te komen met haar rechters.

Isbn: 978-94-6076-150-8
    Filters:
  • Grote bezetting (>4)
  • Liefde en seksualiteit
  • Klassiek repertoire

Over de schrijver

Jan Jacob Slauerhoff Jan Jacob Slauerhoff (1898-1936) was een van de belangrijkste Nederlandse dichters en romanschrijvers van het interbellum. Schreef één toneelstuk. meer info over de schrijver