Gertrude Stein
Damesstemmen e.a.

'Wat gebeurde/What Happened', een stuk waarin niets gebeurt, zodat het stuk zelf de essentie wordt van wat gebeurt. Het leest als een kubistisch schilderij van Picasso. 'Damesstemmen/Ladies' Voices ' is een op het eerste gezicht wat eenvoudiger stemmenstuk, dat gespeeld zou kunnen worden terwijl het voordoek langzaam opgaat. En dan zou 'Haar jurken tellen/Counting her Dresses' gelezen kunnen worden als een twistgesprek over de kostuumkeuze en 'I like it to be a play' als een epiloog waarin het stuk zichzelf nabespreekt.
In de vertaling van Anneke Brassinga

In de tweede druk is no ook "om te zingen' toegevoegd

Opvoergegevens: Theatertroep | Perdu
Vertaling: Anneke Brassinga
Isbn: 978-94-6076-256-7
    Filters:
  • Monoloog
  • Toneeltekst vertaald (oranje)
  • Feminisme
  • Klassiek repertoire

Over de schrijver

Gertrude Stein Gertrude Stein (1874-1946) was een Amerikaanse dichter, prozaïst, toneelschrijver en kunstverzamelaar. Zij speelde een centrale rol in de Parijse avant-garde en behoort tot de modernistische schrijvers. Opgegroeid in de Verenigde Staten, verhuisde Stein in 1903 naar Parijs. Aldaar groeide haar woning op de beroemde rue de Fleurus uit tot een kunstzinnige literaire salon die een zeer grote rol zou gaan spelen voor ontwikkelingen in de Parijse moderne kunst en literatuur. Haar leven lang bracht Stein kunstenaars en schrijvers bij elkaar, zoals Pablo Picasso, Henri Matisse, Ernest Hemingway en Ezra Pound. Tijdens het interbellum was zij degene die de term Lost Generation opwierp voor de groep Amerikaanse schrijvers die na de Eerste Wereldoorlog naar Parijs waren getrokken, onder wie John Steinbeck, F. Scott Fitzgerald en Sherwood Anderson. Haar literatuur wordt beschouwd als zeer vernieuwend en experimenteel. Beroemd is het citaat uit het gedicht 'Sacred Emily' (1913): ‘Rose is a rose is a rose is a rose’. meer info over de schrijver

Over de vertaler

Anneke Brassinga Anneke Brassinga, geboren 1948 te Schaarsbergen, opgeleid tot literair vertaler aan de Universiteit van Amsterdam, 1967-1972, sindsdien werkzaam als vertaler van onder meer Samuel Beckett, Denis Diderot, Hermann Broch, Herman Melville, Sylvia Plath, Vladimir Nabokov en Oscar Wilde. Sinds 1989 publiceerde zij tien dichtbundels en vier prozaboeken van voornamelijk essayistische aard. Onlangs werd ze voor haar poëzie onderscheiden met de P.C. Hooft-prijs. Haar werk wordt uitgegeven door De Bezige Bij te Amsterdam. meer info over de vertaler