De Nieuwe Toneelbibliotheek

Boekjeslijst
login | registreren?
toon alle schrijvers (533)

Imre Besanger

 

Imre Besanger (1981) is artistiek leider bij Theater Kwast. Hij bewerkte tientallen historische teksten voor het toneel.

Biografie

Imre Besanger
Artistiek leider Theater Kwast
Imre Besanger (1981) richtte na zijn studie geschiedenis aan de UvA Theater Kwast op. Met Kwast komen zijn twee grote passies - geschiedenis en theater- samen. Na enkele producties zoals het 17e-eeuwse hofballet Ballet de la Paix en  P.C. Hoofts tragedie Geeraerdt van Velsen was hem één ding duidelijk over het spelen van Nederlands renaissance- en baroktheaer theater: de tekst werpt zo veel speltechnische vragen op voor de spelers en regie, dat het noodzakelijk is om meer te weten van de 17e en 18e-eeuwse theaterpraktijk om goede keuzes te maken op dramaturgisch vlak. Om dit te ontdekken en vlieguren te maken bedacht Besanger de serie Mond op Mond. Acteurs en musici repeteerden in één dag een stuk en speelden het vervolgens dezelfde avond met tekst in de hand voor publiek. Op deze wijze werden in drie jaar tijd ruim twintig 17e en 18e-eeuwse stukken gespeeld, nadat ze door Besanger bewerkt waren voor opvoering. Zo had Kwast een heuse wereldpremière van een ongespeelde Vondel in handen met Vondels tragedie Zungchin over de val van de Chinese Ming dynastie, sloot schrijver Arthur Japin eenmalig bij de theatergroep aan om een 18e-eeuws blijspel van zijn voorvader Jacques Japin ten tonele te brengen en wordt vanaf 2018 al de opgedane kennis door Theater Kwast jaarlijks samengebald in de nieuwjaarsopvoeringen van de Gijsbreght van Aemstel op de exacte locatie waar het stuk in 1638 in première ging; in de resten van de eerste schouwburg van Nederland op de Amsterdamse Keizersgracht. Vervolgens bedacht Besanger Vondel was een Vrouw, omdat het na al die toneelschrijvers hoog tijd was voor het werk van toneelschrijvende vrouwen uit de 17e en 18e eeuw. Naast bewerking, tekent Imre voor de regie en maakt ook op het toneel zijn opwachting. Hij publiceerde meerdere malen over zijn onderzoek en werkwijze en gaf als gastdocent op meerdere universiteiten gastcolleges over het toegankelijk maken van dit ogenschijnlijk moeilijke repertoire.

Bewerkingen

Ballet de la Paix (1668)
Reyer Anslo, Parijsche Bruiloft (1649)
Reinier de Bont, Beleg en ontset der stadt Leyden (1645)
Geeraedt Brandt, De veinzende Torquates (1644)
Samuel Coster & P.C. Hooft, Isabella (1618)
G.A. Bredero, Lucelle (1615)
G.A. Bredero, Stommen Ridder (1618)
Gijsbrecht van Hogendorp, Treurspel van de moordt begaen aen Wilhelm van Oraengien (1618)
P.C. Hooft, Achilles en Polyxena (1598)
P.C. Hooft, Geeraerdt van Velsen (1612)
P.C. Hooft, Theseus en Ariadne (1603)
Jacques Japin, Arlekijn Hulla (1747)
Pieter Langendijk, Quicampoix or the Wind-traders (1720)
Juliana de Lannoy, Belegering van Haerlem (1770)
Katharina Lescailje, Hercules en Deianira (1688)
Steven vander Lust, Herstelde Hongers-dwang of Haarlemse belegeringe (1660)
Lucretia van Merken, Jacob Simonszoon de Rijk (1774)
Petronella Moens, Johanna Grey (1789)
Catharina Questiers, Den geheymen minnaer (1655)
Adriana van Rijndorp, De driftige minnaars, of Arglistige juffrouw (1723)
Jacob van Rijndorp, De bruiloft van Kloris en Roosje (1707)
Theodoor Rodenburgh, Casandra, hertoginne van Borgoni en Karel Baldeus (1618)
Johannes Serwouters, Hester of de verlossinge der Joden (1659)
Catharina Verwers, Spaensche Heydin (1644)
Joost van den Vondel, Batavische Gebroeders (1663)
Joost van den Vondel, Gijsbreght van Aemstel (1638)
Joost van den Vondel, Leeuwendalers (1648)
Joost van den Vondel, Lucifer (1654)
Joost van den Vondel, Maria Stuart (1646)
Joost van den Vondel, Zungchin (1667)
Jan Vos, Aran en Titus (1641)
Jan Vos, Medea (1667)
Margaretha van der Werken, Oedipus aan het hof van Admetus (1783)

Contact

nr Vertaler titel personages boekjes jaar taal status
1 Imre Besanger Spaensche heydin 10> 1644 NL downloaden

Imre Besanger (1981) is artistiek leider bij Theater Kwast. Hij bewerkte tientallen historische teksten voor het toneel.

Spaensche heydin volgt de onmogelijke liefde van de edelman Don Jan en de heidin oftwel zigeunerin Preciose. Don Jan treft haar in het bos, als hij op jacht is en is op slag verliefd. Zo verliefd dat hij besluit al zijn rijkdom en aanzien op te geven, om zich aan te kunnen sluiten bij de heidenen en zo de hand van Preciose te verwerven. Hiervoor heeft hij de goedkeuring van haar grootmoeder en voogd Majombe nodig. Niets is het echter wat het lijkt. Al snel maken we namelijk ook kennis met Guiomara de Mennesse, een hoge edelvrouw. Haar kind Constance is als peuter ontvoerd en nooit meer teruggezien. Door een toevallige omstandigheid, waarbij Don Jan en Preciose gevangen worden genoemen, komt laatsgenoemde onverwacht oog in oog met haar biologische ouders te staan, namelijk Guiomara de Mennesse en haar echtgenoot Don Ferdinando. Majombe biegt op Preciose ooit gestolen te hebben en levert bewijs dat Preciose in werkelijkheid de verloren dochter Constance is. Nu staat geen standenverschil een huwelijk meer in de weg!

opvoergegevens: Theater Kwast

PDF download