De Nieuwe Toneelbibliotheek

Boekjeslijst
login | registreren?
toon alle schrijvers (268)

Henrik Ibsen

 

Henrik Ibsen (1828–1906) was een Noors toneelschrijver en dichter. Hij schreef in zijn leven vijfentwintig toneelstukken en twee dichtbundels. Peer Gynt (1867) stamt uit zijn begin-periode en is nog in versvorm geschreven. Van zijn moderne latere stukken zijn, Een poppenhuis (1879) en Spoken (1889) zeer bekend. Zijn laatste werken zijn zeer retrospectief, zoals Hedda Gabler (1890)

Biografie

Henrik Johan Ibsen (1828 – 1906) was een Noors toneelschrijver en dichter. Ibsen schreef in zijn leven vijfentwintig toneelstukken en twee dichtbundels. 

Zijn werk kan worden ingedeeld in vier periodes: eerst zijn er de historische en klassieke drama’s uit zijn begintijd, dan de twee grote stukken uit de Rome-periode (Brand uit 1866 en Peer Gynt uit 1867), vervolgens de stukken van de ‘moderne’ Ibsen, waarin hij ingaat op de maatschappelijke vraagstukken en sociologische problemen van de jaren zeventig en tachtig (bijvoorbeeld Een poppenhuis uit 1879 en Spoken uit 1889), en tot slot de sterk retrospectieve, soms verwarrende tragedies uit het einde van zijn loopbaan (met Hedda Gabler) uit 1890 als voorbode). Zijn oeuvre vertoont een sterke eenheid en vormt als het ware een keten waarbij elk nieuw werk uit het vorige lijkt voort te komen. Kenmerkend is dat Ibsens personages allen ontstonden uit iets wat hij zelf doorleefd had, uit zijn tobben over het leven, meer in het bijzonder over de tegenstelling tussen werkelijkheid en droom, natuur en geest, leven en roeping.

Ibsens stukken zijn degelijk, strak en soms mechanisch gestructureerd, zodat ze zich door middel van een dwingend proces samenhangend en onafwendbaar ontwikkelen. De tegenstrijdige krachten staan voor de wezenlijke historische processen die zich in de snel veranderende maatschappij voltrekken: de strijd tussen de oude moraal en de onafwendbare evolutie. Tegelijkertijd maken ze deel uit van minder transcendentale conflicten binnen het individu zelf: de tragedies die zelfverwerkelijking tegengaan en de eindeloze oorlog tussen leven en idealisme. Ondanks de psychologische diepgang resulteert het steeds in een herkenbaar naturalistisch theater met een duidelijke weergave van het bekende en gevoelde leven van de ‘gewone burgers’ uit zijn tijd, waarin hij op meedogenloze wijze de aandacht vestigt op de vraagstukken die het leven zorgelijk maken.

 

Contact

nr Vertaler titel personages boekjes jaar taal status
1 Marcel Otten Peer Gynt veel #132 1867 NL downloaden

Marcel Otten (1951) studeerde Nederlands, Engels, Filosofie, Oudijslands en Theaterwetenschappen. Na geruime tijd in Duitsland bij diverse grote toneelgezelschappen gewerkt te hebben, was hij aan Toneelgroep Theater verbonden als dramaturg/vertaler. Daarna vertaalde en bewerkte hij in totaal zo'n 100 toneelstukken voor alle grote gezelschappen. Voor de vertaling van de Edda van Snorri Sturluson kreeg hij de Filter Vertaalprijs 2012.

In 'Peer Gynt' zien we de gelijknamige hoofdpersoon in drie fasen van zijn leven. We leren Peer kennen als jonge rusteloze fantast en buitenstaander, naar iemand die een leven kiest van eigenbelang tot hij als oude man beseft hij dat hij in de armen van zijn jeugdliefde Solveig rust en geluk had kunnen vinden. Maar Peer was Peer, een rusteloze zoeker, die dacht voorbestemd te zijn voor een groots en meeslepend leven. Integrale vertaling uit het Noors: Marcel Otten.

opvoergegevens: Het Zuidelijk Toneel / Matthijs Rümke

inkijken
boekje €12,50 + bestellijst
PDF download