De Nieuwe Toneelbibliotheek

Boekjeslijst
login | registreren?
toon alle schrijvers (533)

Euripides

 

Euripides (ca 480 v.Chr.- 406 v.Chr.) was een van de drie grote Griekse tragediedichters, naast Sophokles en Aischylos. In 455 voor Christus nam Euripides voor het eerst deel aan de Dionysia, maar pas in 441 voor Christus werd hij voor de eerste maal bekroond. Hij schreef meer dan 90 werken waarvan er 19 zijn overgeleverd;18 treurspelen en 1 satyrdrama.

Biografie

Euripides (ca 480 v.Chr.- 406 v.Chr.) was een van de drie grote Griekse tragediedichters, naast Sophokles en Aischylos. Van zijn leven is weinig bekend; de overlevering bestaat grotendeels uit een aantal weinig betrouwbare anekdotes.
Euripides maakte de grootheid èn ondergang van Athene mee. Zijn tijdgenoten hielden niet van zijn ‘modernismen’. Hij leidde een teruggetrokken leven en nam geen deel aan de politiek. Toch stond hij middenin het intellectuele en artistieke leven; hij was bevriend met Sophokles, las en studeerde veel, en was de eerste van wie we weten dat hij een particuliere bibliotheek bezat. Zijn werken staan vol met uitweidingen over grote vraagstukken op godsdienstig, wijsgerig, politiek en maatschappelijk gebied: het wezen van goden en godsdienst, de positie en rol van de vrouw, de beste staatsvorm. In 455 voor Christus nam Euripides voor het eerst deel aan de Dionysia, maar pas in 441 voor Christus werd hij voor de eerste maal bekroond. Hij schreef meer dan 90 werken waarvan er 19 zijn overgeleverd, inclusief 1 stuk (Rhesos, daterend van vóór 438 voor Christus) waarvan het auteurschap betwijfeld wordt. Na zijn dood werd Euripides de meest opgevoerde toneelauteur in Griekenland. Zijn werk werd zelfs vereerd door de Franse Classicisten. Van zijn werken bestaan nog 18 treurspelen en 1 satyrdrama.


Toneelwerk


Alkestis – 438 tweede prijs
Medeia – 431 derde prijs
Kinderen van Herakles of Herakliden – ca. 430
Hippolytos – 428 eerste prijs
Andromache – ca. 425
Hekabe – ca. 424
Smekende vrouwen – ca. 423
Elektra – ca. 420
Herakles* – ca. 416
Trilogie:
   Alexandros – niet overgeleverd
   Palamedes – niet overgeleverd
   Trojaanse vrouwen of Troiades – 415 tweede prijs
Iphigeneia in Tauris – ca. 414
Ion – ca. 413
Helena – 412
Fenicische vrouwen – ca. 410 tweede prijs
Orestes – 408
Trilogie – postuum opgevoerd; eerste prijs
   Bacchanten – 405
   Alkmaion in Korinthe – niet overgeleverd
   Iphigeneia in Aulis – 405
De Cycloop (satyrspel) – ?
Rhesos – ?

Contact

nr Vertaler titel personages boekjes jaar taal status
1 Tom Blokdijk Herakles 10 #573 416 v Chr. NL downloaden

Tom Blokdijk (1939) is dramaturg geweest bij Theatergroep Hollandia van Johan Simons en Paul Koek, De Salon van Annemarie Prins en het RO Theater van Franz Marijnen. Verder leidde hij de Acteursopleiding van de Theaterschool Amsterdam van 1974 tot 1981, en was hij eindredacteur, en later redacteur, van het vaktijdschrift Toneel Teatraal. In 2007 verscheen een selectie uit zijn artikelen in BlokboekBlokschijf, Tom Blokdijk over theater 1970-nu. Naast een twintigtal vertalingen maakte hij meer dan veertig bewerkingen voor het toneel.

De koning van Argos, is verbannen naar Thebe. Om terug te keren moet zijn zoon Herakles een einde maken aan alles wat de mensheid in Griekenland bedreigt. Zijn laatste opdracht is dat hij de levenden vrije toegang tot de dodenwereld moet geven door de Hellehond gevangen te nemen. Ondertussen wordt er in Thebe een staatsgreep gepleegd en wil Lukos de nieuwe heerser Herakles’ vrouw en kinderen vermoorden. Op het laatste moment komt Herakles terug, doodt Lukos, maar in een aanval van razernij doet hij juist wat Lukos wilde. Hem rest niets anders dan in ballingschap te gaan.

opvoergegevens: Theatergroep Hollandia / Johan Simons

inkijken
boekje €12,50 + bestellijst
PDF download