De Nieuwe Toneelbibliotheek

De Nieuwe Toneelbibliotheek (Amsterdam, 2009) is geen uitgeverij in de traditionele zin van het woord: het is een toneeluitgeverij, ter stimulering en archivering van nieuw Nederlands toneel, nieuwe en bestaande vertalingen van buitenlands toneel en het hedendaagse discours rond het toneel in Nederland en België. Dit betekent dat DNTB ook niet functioneert als een traditionele uitgeverij. Het primaire doel van DNTB is het mogelijk te maken een tekst in gedrukte en digitale vorm te verspreiden en daarmee de schrijver en het toneelstuk onder de aandacht te brengen van een geïnteresseerd publiek: schrijvers, makers, lezers  en toeschouwers. DNTB doet dit door het via print-on-demand uitgeven van toneelteksten in kleine zakboekjes en het aanbieden van een digitale toneelbibiliotheek waarin toneelstukken gelezen en bewaard kunnen worden (niet-printbaar gedownload).

Ontstaan

Omdat er nog maar weinig toneelteksten te verkrijgen waren, stelde De Nieuwe Toneel Bibliotheek (DNTB) zich bij de oprichting in 2009 ten doel om meer toneelrepertoire beschikbaar te maken: digitaal èn in boekvorm. DNTB is ontstaan uit een initiatief van de schrijversorganisaties Stichting babba* (de Nederlandse partner in Hotel Dramatik) en Platform Theaterauteurs** (PTa). Met de financiële steun van de schrijvers en/of gezelschappen wordt er –met gemiddeld vier nieuwe boekjes per maand– gebouwd aan een brede collectie voor de toneelbibliotheek.

Oprichters waren: Alexandra Koch, Connie Nijman, Ditte Pelgrom en Sandra Tromp Meesters. Aanstichter was: Marian Boyer.

Ontwikkeling van het Nederlands repertoire

Nederland en Vlaanderen hebben een jonge geschiedenis binnen het schrijven voor toneel; pas sinds 40 jaar wordt er aan een eigen manier van vertellen op het podium gewerkt. Daarnaast werden er in Nederland en Vlaanderen bijna geen toneelteksten meer uitgegeven. Voor nieuw repertoire betekende dit dat het/zij na de oorspronkelijke uitvoering niet meer terug te vinden was, waardoor de teksten niet meer gelezen of opnieuw geënsceneerd konden worden. Bovendien vond hierdoor weinig uitwisseling en reflectie op het genre plaats waardoor het toneelschrijven hier uiteindelijk het gevaar loopt zich niet verder te kunnen ontwikkelen. DNTB probeert met haar bestaan een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de toneelschrijfkunst.

Organisatie

DNTB bestaat nu uit: Margreet Huizing, Connie Nijman en Ditte Pelgrom. Joanne Mensert, Daphne de Winkel, Marloes van der Hoek en Marije Rispens staan ons regelmatig bij met redactie- en ander noodzakelijk werk.


Werkbestuur: Marian Boyer(†), Jeannette Smit en Margreet Huizing.

 
DNTB is trots op haar Raad van Advies met: Stijn Devillé, Rob de Graaf, Alexandra Koch, Joost Kuiper en Sandra Tromp Meesters

Colofon en Contact

Redactie: Ditte Pelgrom. Vormgeving: Connie Nijman. Zakelijk: Margreet Huizing

info@denieuwetoneelbibliotheek.nl

De Nieuwe Toneelbibliotheek
Studio: Willem Beukelstraat 42
1097 CT Amsterdam
Nederland
Amsterdam

Postbus 59649, 1040LC Amsterdam

T +31 6 2838 2578

of via facebook: bibliothecaris van de nieuwe toneelbibliotheek

–––Deze website is mogelijk gemaakt door het NFPK en hij is gerealiseerd door Connie Nijman (ontwerp) en Systemantics (uitvoering).–––

* Hotel Dramatik

Hotel Dramatik was van 2005 t/m zomer 2009 een Vlaams-Nederlandse website rondom nieuw toneelrepertoire. Hotel Dramatik bestond uit een online-archief en een krant met agenda en nieuws. Daarnaast was het mogelijk om online aan teksten te werken en hiervoor feedback van professionele schrijvers te krijgen. Gedurende het bestaan van Hotel Dramatik werden 30.000 toneelteksten gedownload en zijn er een groot aantal nieuwe scènes ontstaan na reacties van Esther Gerritsen, Don Duyns, Alexander Schreuder of Sophie Kassies. Om technische, financiële en inhoudelijke redenen is ervoor gekozen om vanaf 2009 als twee aparte websites in Vlaanderen en Nederland door te gaan. In Nederland is Hotel Dramatik de samenwerking aangegaan met Platform Theaterauteurs, een platform van en voor schrijvers. Hieruit is De Nieuwe Toneel Bibliotheek ontstaan. Bij zowel het uitgeven van de boekjes als het ontwikkelen van de website blijft de samenwerking met de auteurs centraal staan, en de doelstelling van Hotel Dramatik om inzicht te geven in oeuvres door publicatie, informatie en gesprek blijft bij De Nieuwe Toneelbibliotheek eveneens ongewijzigd.

** Platform Theaterauteurs [PTa]

Het Platform Theaterauteurs (PTa) is in 2002 ontstaan als initiatief van en voor professionele toneelschrijvers. Kennisuitwisseling, reflectie, contacten tussen schrijvers onderling en de matching tussen hun toneelwerk en producenten staan centraal. Sinds het wegvallen van de subsidiënten in 2009 liet PTa een aantal erfenissen achter: Uitgeverij De Nieuwe Toneelbibliotheek, de Deelregeling Theaterauteurs van het Fonds Podiumkunsten (vervallen per 2013), de jaarlijkse inzendronde Verse Tekst voor nieuw repertoire, en de PTa Trofee voor Dwarse Denkers, gemaakt door Alex van Warmerdam; deze wordt zeven maal achtereen uitgereikt. Vanaf 2010 is haar werking informeel, en onderneemt PTa actie in het veld waar nodig. Op de archiefsite www.platformtheaterauteurs.nl is haar werk vanaf 2002 in te zien. PTa ontving de VvL Penning 2010. Artistiek leider van PTa, Marian Boyer (1954-2013), was veroorzaker en later bestuurslid van DNTB. Zonder haar initiatief tot de eerste gesprekken was DNTB er misschien wel helemaal niet geweest. Haar inspiratie was groot, minstens zo groot is onze dank.

login | registreren?
schrijverspagina sluiten

Arnoud Holleman

 

Beeldend Kunstenaar

Biografie

Schrijver/kunstenaar Arnoud Holleman werkt sinds 1995 ad hoc samen met mugmetdegoudentand. Hij werkte mee aan Co★Star, Ruimte, Food Coma en regisseerde de videoclip Zin in jou! (van Max/Marcel Musters). De samenwerking resulteerde in 2006 ook in de video installatie Marcel Marcel, die werd getoond en aangekocht door de Hallen in Haarlem. Het onderzoek van Arnoud Holleman naar het kunstenaarschap van Auguste Rodin heeft eerder geleid tot Call Me, een geluidskunstwerk waarbij het beeld Adam van Rodin in Zwolle een eigen telefoonnummer kreeg. Wie het nummer 0900-4004242 belt krijgt het beeld aan de lijn en kan horen hoe het kunstwerk in de openbare ruimte zich beklaagt over zijn lot.

Contact

www.arnoudholleman.nl

nr titel reeks jaar personages taal uitgave status
1 Immovably Centred 2006 2 NL BoekWerk #2 downloaden